Джоузеф Брайън

Джоузеф Брайън

Джоузеф е автор на свободна практика, специализиран в областта на науката и техниката. Той е работил много години в секторите на здравеопазването, социалните грижи и медицинските изследвания и е изградил уебсайтове за различни предприятия.