โจเซฟ ไบรอัน

โจเซฟ ไบรอัน

โจเซฟ เป็นนักเขียนอิสระที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขามีประสบการณ์ทำงานเป็นเวลาหลายปีในด้านสุขภาพ สังคมและการวิจัยทางการแพทย์และได้สร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรต่าง ๆ