Joseph là một chuyên viên viết bài tự do về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Anh đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực y tế, chăm sóc xã hội và nghiên cứu y học và đã xây dựng nhiều website cho các doanh nghiệp khác nhau.