Stephanie Vozza là một tác giả giàu kinh nghiệm chuyên viết về các nghề nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Cô đã làm phóng viên chuyên mục thường xuyên cho FastCompany trong năm năm, và hàng đề tên cô là tác giả đã xuất hiện trên các tạp chí Inc., Entrepreneur và Success.