Sarah là một chuyên viên viết nội dung giàu kinh nghiệm và chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số. Cô là một chiến lược gia trực tuyến giàu kiến thức và tạo ra nội dung chất lượng để giúp người khác cải thiện website của họ. Chuyên môn của cô bao gồm lập trình website, quảng bá truyền thông xã hội, SEO và tạo nội dung.