Pat là một giám đốc truyền thông kỹ thuật số với sự pha trộn độc đáo giữa chuyên môn về tiếp thị thương hiệu, công nghệ truyền thông kỹ thuật số và sáng tạo nội dung. Phạm vi kinh nghiệm rộng lớn của anh trải rộng từ một số thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới (ví dụ: Disney, Electronic Arts, Mattel, v.v.), cho đến việc trở thành nhân viên #1 trong một công ty khởi nghiệp thương mại điện tử. Pat đã “làm xong hết”, và sứ mệnh của anh bây giờ là giúp đỡ khách hàng của mình làm được điều đó. Trong hành nghề tư vấn hiện tại của mình, Pat đóng vai trò là “Người kể chuyện Thương hiệu”, tập trung vào việc tạo nội dung để hỗ trợ các thương hiệu tìm kiếm sự tham gia đích thực và các mối quan hệ khách hàng đang diễn ra.