Nick Steinberg

Nick Steinberg

Biên tập viên
Nick Steinberg là biên tập viên và quản lý đào tạo tại Website Planet với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất bản trực tuyến từ năm 2014.

Nick nắm trong tay gần như mọi bước của quy trình sáng tạo nội dung, từ lên ý tưởng và nghiên cứu cho đến chỉnh sửa bản thảo và xuất bản. Anh cũng giúp đào tạo các chuyên viên viết bài và biên tập viên mới trong Ban Biên tập của chúng tôi.

Trước khi gia nhập Website Planet, Nick đã làm việc trong vai trò người quản lý đào tạo tự do cho một mạng xuất bản công nghệ và là biên tập viên đóng góp cho WizCase. Trước khi bắt đầu sự nghiệp tự do của mình, anh là Trưởng ban Biên tập cho Goliath.com. Ngoài nhiệm vụ của mình tại Website Planet, Nick còn là người viết nội dung đóng góp cho Lifewire.com.

Khi không mải mê biên tập Google Doc, Nick thích cập nhật thông tin về các thiết bị điện tử tiêu dùng mới nhất (đặc biệt tập trung vào game và âm thanh). Bạn cũng có thể bắt gặp anh dành thời gian cùng vợ săn lùng loại cà phê ngon nhất ở từng thành phố họ ghé thăm.