Angela

Angela

Angela là một chuyên gia tiếp thị số, cô thích đọc các số liệu thống kê trực tuyến và theo dõi các xu hướng mới nhất để tăng ROI.