Kristi Hines là một tác giả tự do, người viết thuê, và chuyên gia sáng tác nội dung quảng cáo, phát triển nội dung chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Cô đã làm việc với nhiều thương hiệu và ấn phẩm nổi tiếng trong đó có American Express, Bigcommerce, Capital One, FreshBooks, HubSpot, KISSmetrics, Search Engine Watch, và Social Media Examiner.