Gerald là một tác giả và chuyên gia về WordPress và SEO. Anh cũng là một người đam mê công nghệ với các kỹ năng về JavaScript, HTML5 và CSS. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy anh ấy vẽ tranh hoặc đọc tiểu thuyết khi rảnh rỗi.