Gerald jest pisarzem i specjalistą w WordPress i SEO. Jest także entuzjastą technologii, ma umiejętności w JavaScript, HTML5 i CSS. Od czasu do czasu znajdziesz go rysującego lub czytającego powieści w wolnym czasie.