Alexandros Melidoniotis

Alexandros Melidoniotis

Alex là một mọt sách ngôn ngữ học ủng hộ dấu phẩy Oxford. Anh dành phần lớn thời gian để viết lách, tra từ và chơi các trò chơi video. Anh cũng thích thử nghiệm phần mềm, thường chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình trên Website Planet.