Nguyễn Toàn là một chuyên viên viết bài tự do giàu nhiệt huyết đến từ Việt Nam. Anh tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thực tế và thích viết về chúng. Trong thời gian rảnh rỗi, anh thích đọc kịch bản và sách hơn xem phim.