Sarah Pritzker là một chuyên gia tiếp thị, luôn chú ý đến — và sau đó viết về – những xu hướng chiến lược tiếp thị mới nhất. Kế tiếp nữa, cô cũng thích viết về tài chính, phả hệ, và tuyển sinh sau đại học. Và kế đến là về kim cương, du lịch và quản lý chăm sóc sức khỏe. Ồ, và còn thể dục thể hình. Và đồ ăn nữa. Bạn hiểu ý rồi đấy.