Sarah Aboulhosn là một tác giả và chiến lược gia tiếp thị có mắt thẩm mỹ tốt về thiết kế. Cô thích kể chuyện, tội phạm thực sự và du lịch thế giới như một người du mục kỹ thuật số.