Olivia là một người khá cởi mở, thích đi du lịch! Cô tin rằng nếu làm việc hết sức, bạn có thể đạt được những kết quả tốt nhất có thể – không có gì đến một cách dễ dàng. Bạn phải giành lấy nó! Và việc đạt được điều gì đó thú vị hơn gấp 100 lần khi bạn biết rằng bạn đã tự mình thực hiện nó.