Ido Kenan là một nhà báo kỳ cựu, người làm blog và chuyên gia podcast, bao quát bối cảnh văn hóa công nghệ trong hơn hai thập kỷ qua