Ido Kenan

Ido Kenan

Ido Kenan là một nhà báo kỳ cựu, người làm blog và chuyên gia podcast, bao quát bối cảnh văn hóa công nghệ trong hơn hai thập kỷ qua