Elijah Charbonneau

Elijah Charbonneau

Elijah là một tác giả tự do, nhà tiếp thị và người đam mê công nghệ ở Đông Nam Á. Anh thích đón đầu các công nghệ mới và tìm hiểu cách mà chúng có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào những ngày nghỉ của mình, bạn có thể thấy anh ấy đi du lịch hoặc đào sâu vào một tác phẩm mới thể loại tiểu thuyết, phi hư cấu hoặc thơ ca.