Christine Hoang

Christine Hoang

Trưởng ban Biên tập
Christine Hoang là Trưởng ban Biên tập tại Website Planet.

Kể từ năm 2021, Christine đã làm việc với một số chuyên viên viết bài giỏi nhất của Website Planet trong các lĩnh vực lưu trữ website, trình tạo website và lưu trữ đám mây trước khi chuyên về lĩnh vực xử lý thẻ tín dụng và phần mềm quản lý dự án. Cô cũng làm việc ngoài giờ với tư cách là Trưởng ban Biên tập cho mục tin tức của Website Planet.

Với nền tảng kiến thức sâu rộng về biên tập, website và thiết kế đồ họa, đồng thời yêu thích mọi thứ liên quan đến công nghệ, việc Christine đến với Website Planet chỉ là vấn đề thời gian. Sau vài đời sống trong ngành tài chính và bất động sản, Christine cuối cùng đã đi một vòng để trở về vị trí chuyên gia phần mềm quản lý dự án và xử lý thẻ tín dụng của Website Planet.

Khi không kiểm tra thực tế tỷ lệ xử lý thẻ tín dụng mới nhất, Christine thích mở rộng các kỹ năng xây dựng website của mình, tìm các phông chữ yêu thích mới, đọc sách, đi du lịch và săn lùng món tamale hoàn hảo.