Ashley Hague

Ashley Hague

Chuyên viên viết bài
Ashley Hague là chuyên viên viết bài kiêm chuyên viên đánh giá tại Website Planet. Ashley chuyên viết về xử lý thẻ tín dụng, công nghệ tài chính và thương mại điện tử.

Cô đã xuất bản nhiều bài viết hướng tới các chủ doanh nghiệp đang tìm cách tận dụng tối đa dịch vụ thanh toán của họ thông qua các nội dung so sánh, phân tích sản phẩm và hướng dẫn thực hiện.

Ashley đã làm việc với tư cách người viết nội dung tự do trong hơn 5 năm, giúp các công ty trên khắp thế giới chia nhỏ những chủ đề phức tạp thành các thông tin dễ hấp thụ cho khách hàng của họ. Trong đó có các công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính, các công ty B-corp bền vững, các website tiếp thị liên kết, cùng nhiều đơn vị khác.

Khi không làm việc, Ashley thích thực hiện các dự án phim sáng tạo hoặc chạy địa hình.