Kontroler kompresji Gzip

Sprawdź kompresję Gzip swojej witryny

Kompresowanie zawartości oszczędza przepustowość i poprawia czas renderowania

✓   Szybkie narzędzie ✓   Proste w użyciu ✓   Szczegółowe wyniki

Jak działa to
narzędzie?

To narzędzie sprawdza, czy włączono kompresję gzip na serwerze WWW obsługującym Twoją witrynę. Po połączeniu się z serwerem WWW na stronie wyników narzędzia pojawi się informacja, czy włączono gzip, a także dodatkowe szczegóły dotyczące skuteczności kompresji i faktycznych oszczędności przepustowości dla określonej strony.

Co to jest
kompresja GZIP?

Kompresja GZIP zmniejsza rozmiar stron na serwerze WWW przed ich wysłaniem do przeglądarki odwiedzającego. Oszczędza to przepustowość i powoduje, że strony ładują się i wyświetlają się znacznie szybciej. Przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie dekompresuje strony. To kompresowanie i dekompresja trwa tylko ułamek sekundy.

Jak włączyć
kompresję GZIP?

Ustawienie kompresji GZIP nie jest tak trudne, jak się wydaje. Jeśli używasz Apache, przejdź do modułu mod-deflate, a zobaczysz, że kompresja GZIP jest już w ustawieniach domyślnych i można ją po prostu aktywować. Jeśli używasz usług IIS, możesz skonfigurować ustawienia kompresji za pomocą interfejsu Menedżera usług IIS lub za pomocą wiersza polecenia. Zawsze dobrze jest wykonać kopię zapasową ustawień serwera przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w ustawieniach lub konfiguracjach serwera WWW.
© 2019 WebsitePlanet.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.