Джералд Осука

Джералд Осука

Джералд е автор и специалист по WordPress и SEO. Той е и ентусиаст на тема технологии с умения в JavaScript, HTML5 и CSS. Понякога ще го намерите да рисува или да чете романи в свободното си време.