We rangschikken providers op basis van grondige tests en onderzoek, maar houden ook rekening met feedback van onze lezers en onze commerciële overeenkomsten met providers. Deze pagina bevat affiliatelinks.Openbaarmaking van advertenties
 1. Website Planet
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Vrouwen op Upwork/Fiverr verdienen 50% minder dan mannen

Vrouwen op Upwork/Fiverr verdienen 50% minder dan mannen

Shira Stieglitz Shira StieglitzFreelance Opdrachten Expert
De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen is een veelbesproken onderwerp in Washington D.C. Als een man en een vrouw hetzelfde werk uitvoeren, krijgen vrouwen hiervoor gemiddeld slechts 77 procent van het salaris ten opzichte van het bedrag dat mannen hiervoor krijgen. Helaas lijkt het erop dat deze inkomensongelijkheid op basis van sekse op digitale marktplaatsen voor freelancers in nog extremere vormen voorkomt.

Uit recent onderzoek van Website Planet (WSP) is gebleken dat vrouwelijke freelancers aanzienlijk minder dan mannen betaald krijgen. In bepaalde gevallen verdienen vrouwen op veelgebruikte platforms voor freelancers zoals Upwork en Fiverr slechts de helft van wat mannen verdienen. Dat is een enorm verschil. Voor vrouwen die inkomensafhankelijk zijn van de freelance opdrachten die op dergelijke websites worden aangeboden, heeft dit rechtstreeks invloed op de mate waarin ze in hun persoonlijke levensonderhoud kunnen voorzien.

Een diepere inkijk in de inkomsten van freelancers

Voor degenen die het niet weten; Upwork en Fiverr zijn beide platforms voor freelancers waar opdrachten in verschillende categorieën zoals tekstschrijven, grafisch ontwerp, persoonlijke assistentie en webontwikkeling worden aangeboden.

Elk platform werkt net iets anders:
 • Via Upwork kunnen freelancers een bod doen om een opdracht te doen. Een klant plaatst een opdracht en vervolgens brengen freelancers een bod uit met een uurtarief of een vast bedrag dat ze voor het project willen ontvangen. De klant kan deze biedingen bekijken, de freelancer uitnodigen om de opdracht te doen en een contract sturen zodat de freelancer met met het project kan beginnen.
 • Op Fiverr werkt dit proces eigenlijk omgekeerd. Freelancers plaatsen een bericht met hun specifieke vaardigheden en geven aan hoeveel ze betaald willen krijgen voor het werk waarin ze gespecialiseerd zijn. Klanten die iemand zoeken om een ​​bepaalde opdracht te doen, kunnen naar geschikte freelancers zoeken. Vervolgens kan de klant de profielen bekijken en contact met een geschikte freelancer opnemen om het werk aan deze freelancer toe te wijzen.
Medewerkers van WSP hebben onderzoek gedaan naar 121 Upwork-profielen 116 Fiverr-profielen in de meest populaire categorieën zoals:
 • Tekstschrijven (online inhoud)
 • Verkoop en marketing
 • Boekhouding en advies
 • Videoproductie
 • IT (online, mobiel, softwareontwikkeling)
 • Klantenservice
Naast de beoordelingen die via de profielen van freelancers worden weergegeven, is er naar de volgende zaken gekeken: hoogte van de biedingen en/of uurtarieven, opdrachten die in het verleden zijn voltooid, scores voor opdrachten en de tarieven die in het verleden voor projecten zijn betaald (indien zichtbaar). Voor alle categorieën is er gekeken naar mannelijke en vrouwelijke freelancers met een vergelijkbare professionele achtergrond, opleiding en ervaring. Verder waren alle freelancers woonachtig in de VS.

De digitale inkomenskloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds 

Voor de verschillende sectoren die op Upwork beschikbaar zijn, geldt dat het uurtarief van mannen ten opzichte van vrouwen gemiddeld 57% hoger is. Deze ongelijkheid is op Fiverr nog extremer. Op dit platform vragen mannen gemiddeld 80% meer dan vrouwen die vergelijkbare diensten aanbieden.

image2 13

De mannelijke en vrouwelijke freelancers die zijn onderzocht, hadden vergelijkbare succespercentages met een variatie van slechts één of twee procent (meestal in het voordeel van de vrouwen). De vrouwen waren meestal iets langer dan mannen op het platform voor freelancers actief, hoewel dit verschil niet groot was (respectievelijk 2,32 en 2,07 jaar). Dit is belangrijk omdat hierdoor een aantal mogelijke factoren voor inkomensongelijkheid kunnen worden uitgesloten: kwaliteit en ervaring.

Maar voor deze factoren geldt dat er geen verschil tussen mannen en vrouwen bestaat. Uit het onderzoek bleek ook dat zowel mannelijke als vrouwelijke freelancers hun salaris dat ze via het platform verdienen in de loop van de tijd met ongeveer een derde kunnen verhogen. Dit is te verklaren omdat freelancers in de loop van de tijd meer positieve beoordelingen voor voltooide opdrachten krijgen. Veel freelancers kiezen ervoor om hun tarieven in het begin bewust  laag te houden omdat het lastig is om je eerste opdracht binnen te halen.

Dit betekent dat vrouwen vanaf het begin lagere prijzen vragen en deze kloof naar verloop van tijd niet meer kunnen overbruggen. Mannen hanteren in het begin ook lagere tarieven, maar het bedrag dat mannen vragen is nog steeds hoger dan dat van vrouwen. Dit verschil blijft zelfs bestaan nadat vrouwen via het platform meer ervaring opdoen en positieve recensies krijgen. Het komt er in het kort op neer dat vrouwen met een achterstand ten opzichte van mannen beginnen en dit verschil later niet meer goed kunnen maken.

Op zowel Upwork als Fiverr zijn er bepaalde categorieën voor werk zoals tekstschrijven en SEO waarbij vrouwen meestal meer dan mannen verdienen. Maar het is wel goed om te vermelden dat de inkomensverschillen binnen deze categorieën veel minder extreem zijn. Via Upwork verdienen mannelijke schrijvers ongeveer 93 cent voor elke euro die een vrouw verdiend. Maar als we kijken naar een categorie zoals boekhouding en advies verdient een man gemiddeld 219% meer dan een vrouw.

image1 8

Waar komt deze ongelijkheid vandaan en wie is hier schuldig aan?

Wanneer we lezen over sekseverschillen op de arbeidsmarkt, geven mensen de schuld in eerste instantie vaak aan bedrijven: Hoe kan een bedrijf verantwoorden dat een man en een vrouw die hetzelfde werk doen een verschillend salaris krijgen?

Maar hoe zit dit wanneer werknemers niet in loondienst zijn, maar zelf verantwoordelijk zijn voor het bedrag dat ze vragen om een opdracht te voltooien? Zijn bedrijven in dat geval ook verantwoordelijk? We kunnen uiteraard niet verwachten dat een klant meer betaalt dan het bedrag dat een freelancer vraagt. We weten ook dat een bedrijf in eerste instantie verantwoordelijk voor het bedienen van zijn aandeelhouders is waarbij en probeert de perfecte balans tussen kosten en kwaliteit te vinden. Als bedrijven voor een lager tarief een beter product kunnen krijgen, dan kunnen we ze het toch moeilijk kwalijk nemen dat ze hier gebruik van maken?

Het komt erop neer dat vrouwen minder worden betaald omdat ze een lager bod uitbrengen of accepteren om een opdracht voor minder geld te doen. Dit kan worden veroorzaakt omdat ze hun vaardigheden niet op waarde schatten of omdat ze om welke reden dan ook denken dat ze een lager bod moeten uitbrengen om meer kans te maken om een opdracht te krijgen.

Op de traditionele arbeidsmarkt staan vrouwen er enigszins om bekend dat ze terughoudender zijn, wat vaak een nadeel voor hun professionele carrière is. Er is veel onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat vrouwen tijdens een vergadering veel minder snel geneigd zijn om iets te zeggen. Ook vragen ze minder snel om een loonsverhoging omdat vrouwen vaak niet als opdringerig of te agressief willen overkomen. Vrouwen zijn ook minder geneigd om op een vacature te solliciteren als ze het gevoel hebben dat ze niet aan alle criteria van de functiebeschrijving voldoen. Aan de andere kant reageren mannen vaker op een dergelijke openstaande vacature omdat ze het gevoel hebben dat ze kunnen leren en in hun nieuwe functie kunnen “groeien”.

Het lijkt erop dat dit ook geldt voor vrouwelijke freelancers die online naar opdrachten op zoek zijn. Door hun vaardigheden en ervaring niet op waarde te schatten, scheppen vrouwen minder verwachtingen en krijgen ze over het algemeen minder betaald.

Dus wat kunnen vrouwen hieraan doen?

Deze moderne platforms worden in de markt gezet als online werkplekken waar vooringenomenheid geen rol speelt. Dit zou klanten de mogelijkheid moeten bieden om op basis van vaardigheden naar gekwalificeerde kandidaten te zoeken waarbij zaken zoals leeftijd, geslacht of ras onbelangrijk zijn.

Op online platforms wordt de discussie over inkomensongelijkheid veel minder dan op traditionele werkplekken gevoerd. Aangezien klanten niet ter verantwoording worden geroepen en er geen wetgeving tegen inkomensongelijkheid geldt, worden opdrachtgevers niet gestimuleerd om vrouwen en mannen gelijk te belonen. Dit geldt met name voor klanten die specifiek op zoek naar “goedkope arbeid” zijn. Dit kan rechtstreeks invloed op studenten hebben die websites voor freelancers vaak gebruiken als een manier om ervaring op te doen voordat ze de arbeidsmarkt opgaan. Hierdoor kunnen vrouwen al vroeg in hun carrière met inkomensongelijkheid te maken krijgen.

Betekent dit dat vrouwelijke freelancers moeten kiezen voor een genderneutralenaam zoals René en een broer of vriend om een profielfoto’s moeten vragen zodat ze hun tarieven kunnen verhogen? Laten we hopen dat het niet zo ver zal komen.

Om te beginnen zouden vrouwen (dit geldt voor iedereen) een zo goed mogelijk profiel moeten samenstellen zodat ze eerlijke prijzen kunnen vragen voor het werk dat ze leveren.
 • Doe van tevoren onderzoek: als je een profiel aanmaakt is het een goed idee om te bekijken wat de beste en meest succesvolle freelancers in je vakgebied voor vergelijkbare werkzaamheden vragen.Je kunt zoeken naar freelancers met vergelijkbare kennis en ervaring en aan de hand van hun tarieven, kun je bepalen wat je voor een opdracht wilt krijgen. (Vergeet niet dat je kunt groeien en later een hoger tarief kunt vragen!)
 • Benadruk de punten waarop je je van andere freelancers onderscheidt: als je informatie aan je profiel toevoegt, dien je aan te geven welke vaardigheden je van de concurrentie (ongeacht geslacht) onderscheiden en op welke manier je voor elk project of bedrijf een toegevoegde waarde kunt hebben.
 • Wees trots op je werk en ervaring: het kan opschepperig overkomen om positief over jezelf te praten, maar uiteindelijk zijn klanten op zoek naar freelancers die kwaliteitswerk kunnen leveren. Geef voorbeelden van opdrachten die je in het verleden met succes hebt voltooid omdat je hiermee je kwaliteiten en expertise kunt aantonen. Verder geef je klanten hiermee een indruk van wat ze kunnen verwachten.
 • Vraag om gedetailleerde beoordelingen en aanbevelingen: als je een positieve werkervaring met een klant hebt gehad, kun je voordat het contract wordt beëindigd om een gedetailleerde beoordeling vragen. Veel klanten geven gewoon ‘vijf sterren’ zonder verder in details te treden, maar op deze platforms zijn recensies cruciaal en deze kunnen je enorm helpen.
 • Geef aan dat je relevante diploma’s of certificaten hebt behaald: freelancers met een hogere opleiding of hoog aangeschreven certificaten krijgen gemiddeld meer betaald. Zorg ervoor dat je naar relevante ervaringen en prestaties verwijst die ervoor kunnen zorgen dat je een eerlijke prijs krijgt voor de kwaliteit die je levert.
 • Spreek in korte en duidelijke termen: als je zegt dat je iets “kan” of “zal” doen, komt dit veel krachtiger over dan wanneer je zegt dat je iets “zou kunnen” of “zou willen” doen. Het gebruik van duidelijke termen wekt vertrouwen bij de klant en zorgt ervoor dat de klant zich een beeld kan vormen van jou en de opdracht die uitgevoerd moet worden.
 • Sta voor de tarieven die je vraagt: als er een opdracht beschikbaar is voor een lagere prijs dan het tarief dat je normaal gesproken vraagt, of als een potentiële klant de prijs wil verlagen, moet je niet bang zijn om voet bij stuk te houden. Leg de opdrachtgever uit waarom jouw tarief een eerlijk bedrag is en geef aan dat dit in lijn is met de kwaliteit van de prestaties die je levert.
Verder is het voor vrouwen belangrijk om op zoek te blijven naar kansen om meer werk te krijgen. Vrouwen moeten elkaar helpen om eventuele ongelijkheid te verminderen, ongeacht of dit aan de klant is te wijten of door vrouwen zelf in de hand wordt gewerkt. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mannen en vrouwen dezelfde beloning krijgen als ze soortgelijke opdrachten uitvoeren. We moeten dit probleem samen aanpakken en elkaar stimuleren als we de inkomensverschillen binnen zowel digitale als traditionele werkomgevingen willen verminderen. Zoals de geweldige Aretha Franklin ooit zong: “Sisters are doin’ it for themselves.”

Beoordeel dit artikel
4.0 Gestemd door 35 gebruikers
Je hebt al gestemd! Ongedaan maken
Dit veld is verplicht Maximal length of comment is equal 80000 chars Minimale lengte van een reactie is 10 karakters
Eventuele opmerkingen?
Reageren
%s reacties bekijken
View %s reply
Gerelateerde berichten
Meer gerelateerde berichten tonen
We controleren alle reacties van gebruikers binnen 48 uur om er zeker van te zijn dat deze door echte mensen zoals jij zijn geplaatst. We zijn blij dat je dit artikel nuttig vindt. We stellen het op prijs als je dit met andere mensen deelt.
Popup final window
Deel dit blogbericht direct met vrienden en collega's:

We check all comments within 48 hours to make sure they're from real users like you. In the meantime, you can share your comment with others to let more people know what you think.

Een keer per maand ontvang je interessante en inzichtelijke tips, trucs en adviezen om de prestaties van je website te verbeteren en je digitale marketingdoelen te bereiken!

Fijn dat je het leuk vindt!

Deel het met vrienden!

Of geef een review op

196909
50
5000
86267
Meest betrouwbare platformimage

Krijg de hulp die je nodig hebt voor slechts $ 5!

Vind de perfecte freelancer voor je project