อีตัน มอร์แกนสเทิร์น

อีตัน มอร์แกนสเทิร์น

อีตัน มอร์แกนสเทิร์น เป็นนักเขียนด้านเทคโนโลยี เขาชอบที่จะเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ พบเจอคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นและแบ่งปันเรื่องต่างๆ ด้วยกัน