Eytan Morgenstern

Eytan Morgenstern

Ο Eytan Morgensternείναι ένας έμπειρος συγγραφέας σε θέματα τεχνολογίας. Του αρέσει να μαθαίνει για όλες τις καινοτομίες, να γνωρίζει τους ανθρώπους πίσω από αυτές και να γράφει την ιστορία τους.