เจอรัล โอซูกา

เจอรัล โอซูกา

เจอรัลเป็นนักเขียนและเชี่ยวชาญในการใช้งาน WordPress และ SEO เขาชอบเทคโนโลยีและมีทักษะ JavaScript, HTML5 และ CSS เขามักจะวาดรูปและอ่านนวนิยายในเวลาว่าง