Анджела е експерт по дигитален маркетинг, който обича да чете онлайн статистики и да следва последните тенденции за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите.