Джоузеф Леви

Джоузеф Леви

Джоузеф Леви, нюйоркски експат, който понастоящем живее в Кипър, е автор на свободна практика, който пише на тема дигитален маркетинг. След като придобива юридическа степен и осемгодишен опит в американското гражданско право, той се премества в Средиземноморието, захвърля адвокатската си дейност и се посвещава изцяло на първата си любов – писането. Освен че дава приоритет на честността и точността, Джоузеф също така предоставя информативна и интересна перспектива на текстовете, под които оставя името си.