Erica Bell

Erica Bell

Erica Bell เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมและนักโฆษณาด้านการตลาดที่ Business.com Media, Inc. เธอเขียนเกี่ยวกับหัวข้อด้านการตลาดหลายรูปแบบ รวมทั้งแนวโน้มด้านโซเชียลมีเดีย การสร้างแบรนด์และการสร้างลูกค้า