เมลิซ่า ฮวน

เมลิซ่า ฮวน

เมลิซ่าเป็นนักเขียน บรรณาธิการและนักแปลอิสระที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาและการเขียนคำโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกสซึ่งเธอใช้เวลาไปกับทะเลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้