Lucy Damasceno jest strategiem marketingu cyfrowego z zamiłowaniem do wszystkich technologii, które pomagają firmom dobrze prosperować. Ma duże doświadczenie w swojej dziedzinie, planując i realizując w ciągu ostatnich 15 lat działania komunikacyjne kilku instytucji publicznych, prywatnych i non-profit. Jej pierwsza praca pisemna, którą wykonała, gdy miała pięć lat, dotyczyła informacji o wyczynach kotów z sąsiedztwa. Jeśli w tym momencie nie czyta książki, to znaczy, że czyta e-booka.