อิวานา ชิเทริโอวา

อิวานา ชิเทริโอวา

นักเขียน
อีวานา ชเตริโอวาเป็นนักวิจารณ์และนักเขียนมากประสบการณ์ที่ Website Planet

เธอมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอเป็นเจ้าของธุรกิจและอดีตผู้ช่วยผู้จัดการเว็บไซต์ เธอเชี่ยวชาญในการเขียนด้านตัวเลือกระบบชำระเงินและเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ อีวานามักติดตามเทคโนโลยีด้านการชำระเงินอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เธอสามารถแนะนำตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจทุกประเภท เธอยังทดสอบ วิจารณ์และเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อยู่เป็นประจำ

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ เธอตัดสินใจทิ้งงานด้านบัญชีและเปลี่ยนมาทำงานเขียนเต็มเวลา ก่อนเข้าร่วมกับ Website Planet อีวานาเป็นนักเขียนเนื้อหาและผู้ช่วยผู้จัดการเว็บไซต์การเงิน เทคโนโลยีและการตรวจสอบประวัติมากกว่า 7 ปี ตลอดอาชีพอิสระของเธอ ผลงานของเธอได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึง Balancing Everything, 99Firms, TrueList และ Screen & Reveal

ในเวลาว่างเธอมักจะฟังพอดคาสต์การเงิน อ่านหนังสือ แต่งตัวสวย คอยช่วยการสนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมสิทธิสตรี