Harry Stewart je freelancer pisac sa sjedištem u Južnoj Americi koji pokriva tehnologiju, putovanje i kulturu te mnoge druge stvari.