Harry Stewart

Harry Stewart

Ο Harry Stewart είναι ανεξάρτητος συγγραφέας με έδρα τη Νότια Αμερική ο οποίος καλύπτει θέματα τεχνολογίας, ταξιδιών και πολιτισμού, ανάμεσα σε πολλά άλλα πράγματα.