Dịch vụ Tiếp thị qua Email

10 Dịch vụ Tiếp thị qua Email Hàng đầu năm 2020 Tìm thấy dịch vụ tiếp thị qua email tốt nhất dành cho bạn bằng cách đọc các đánh giá của người dùng và chuyên gia Tăng số người đăng ký và lan truyền thông điệp của bạn. Bạn không cần phải mày mò trên web để tìm kiếm nền tảng tiếp thị qua email tốt nhất. Các chuyên gia của chúng tôi đã tạo, thử nghiệm và gửi email để cung cấp cho bạn những điểm số chính xác nhất của từng dịch vụ tiếp thị qua email.

  Dịch vụ Tiếp thị qua Email - Các Đánh giá Hàng đầu của Chúng tôi

  Xếp hạngDịch vụGiá khởi điểmXếp hạng
  1. Constant Contact $20.00
  4.8 / 5
  2. GetResponse $15.00
  4.8 / 5
  3. MailChimp $0.00
  4.7 / 5
  4. Active Campaign $9.00
  4.7 / 5
  5. Benchmark $0.00
  4.6 / 5